Partene var invitert til møtet for å kommentere forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i går.

Statsministeren takket ledere og medarbeidere på arbeidsplassene for innsatsen

På møtet benyttet statsministeren anledningen til å takke partene for innsatsen som er lagt ned på alle arbeidsplassene for å begrense smitte og begrense de økonomiske skadevirkningene.

Finansministeren la vekt på at den aller viktigste jobben nå, er å få folk tilbake i jobb, og å sikre flere bein å stå på for norsk økonomi fremover, som samtidig sikrer en bærekraftig grønn fremtid. Regjeringen la også vekt på betydningen av å bygge kompetanse, inkludere flere og bevare tilliten i samfunnet.

Krevende situasjon for Spektermedlemmene

Bratten viste videre til at Spekters medlemmer fremdeles er i en krevende situasjon, og at kompensasjonsordninger og tiltak må være målrettede for å sikre at arbeidsplasser ikke går tapt, kompetanse svekkes og inntektsgrunnlaget blir ytterligere redusert for Spekters medlemsvirksomheter.

- Inntektspolitikken og gjennomføringen av lønnsoppgjørene blir ikke mindre viktig i årene som kommer. Lojaliteten til frontfaget og de inntektspolitiske forutsetningene er helt sentralt for å sikre norsk konkurranseevne også fremover, sa Bratten.

Bratten mente også at forslagene i statsbudsjettet om tiltak som gjør at permitterte og ledige kan delta på etter- og videreutdanning er hensiktsmessig for å sikre omstilling, slik som satsing på fagskoler og fagbrev, og også høyere utdanning.

- Sysselsettingsutvalget er nå i ferd med å avslutte sitt arbeid. I trepartssamarbeidet bør vi i tiden fremover diskutere nye tiltak for å få flere av de som er i randsonene inn i arbeidslivet, og da med andre tiltak enn bare å se på inntektssikringsordningene i Folketrygden, avsluttet Bratten.