Bratten påpekte at vi ikke hatt det samfunnet vi har, om ikke noen hadde vært villig til å investere privat kapital og ta risiko, bygge bedrifter, omstille dem, av og til avvikle driften og plassere pengene i andre bedrifter og dermed skape nye arbeidsplasser.

- Nye arbeidsplasser, og Norge trenger i følge Perspektivmeldingen flere titusen av dem i året fremover, må helst komme i næringer som bidrar til økonomisk vekst. Vi må gjerne tro at hvalsafari, nordlysturisme, rosablogging og elverafting er vekstnæringer, men det må altså 15 arbeidsplasser i reiselivsnæringen til for å bidra med like mye til verdiskapingen som én oljearbeider, sa Bratten.

I følge en rapport utarbeidet av Oslo Economics (PDF, 1006KB), er verdiskapingen per sysselsatt i petroleumsnæringen 7,6 millioner kroner årlig, mens den er 0,5 millioner kroner årlig per sysselsatt innen reisearrangørvirksomhet.

Det må prioriteres strammere fremover

Bratten viste til at arbeidslinjen – altså at flest mulig jobber mest mulig lengst mulig, har vært et av Norges fortrinn.

-  Kombinasjon sviktende inntekter, flere oppgaver i velferdsstaten på grunn av eldrebølgen, og stadig lavere andel av befolkningen i yrkesaktiv alder kommer til å treffe våre folkevalgte, som hittil har kunnet smøre sine budsjetter med oljepenger, påpekte Bratten.

Hun tok til orde for å legge mer vekt på hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter når budsjettmidler skal prioriteres.

- I vårt langstrakte land og med spredt bosetning kan selvsagt ikke all offentlig pengebruk være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men når oljeinntektene krymper og antallet eldre vokser, må politikerne være forberedt på å prioritere strammere, sa Bratten.

Høye velferdsforventninger fra folket

I følge OECD, er Norge på verdenstoppen i levekår, når det gjelder helse, bolig, miljø, utdanning og inntekt. Men folket forventer mer. En undersøkelse (PDF, 125KB) Norgesbarometeret utførte på oppdrag fra Spekter i 2019, viser at 85 prosent forventer samme eller høyere nivå på velferden fremover.

Realitetsorienteringen har imidlertid trange kår når bare drøyt halvparten av befolkningen (PDF, 125KB) (56%) er helt enig i at verdier må skapes før de kan deles. Det står litt bedre til med de folkevalgte. Blant dem er to av tre (68%) helt enig.

- Hver tredje politiker er altså ikke helt enig i at verdier må skapes før de kan deles. Det må fortjene karakteristikken «fascinerende» at så mange faktisk ikke er opptatt av de gamle selvfølgelighetene om først skape, så dele, poengterte Bratten.

EØS-avtalen gir viktig markedstilgang

Bratten mente det er til ettertanke at det i Fellesforbundet i høst har pågått en diskusjon om EØS-avtalen, når vi vet at denne avtalen gir norske bedrifter tilgang til et 100 ganger så stort marked som hjemme. Nesten 80% av alt vi selger til utlandet (PDF, 1MB) går til EU. 

- Å spille opp til en debatt i hele LO-systemet om Norge bør være tilknyttet EØS-avtalen, er faktisk ikke noe å trekke på skuldrene av. Norge er et lite land med åpen økonomi, som har vært avhengige av og tjent på internasjonal handel. Dette har ikke bare gitt mange arbeidsplasser, men det har jo også bidratt til betydelige inntekter til velferd over statsbudsjettet, sa Bratten.