Som "oppvarming" til Karrieredagen som går av stabelen neste uke, hadde Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo invitert Spektersjef Anne-Kari Bratten og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til å snakke om blant annet fremtidens krav til arbeidskraft og kompetanse.

Bratten pekte blant annet på sentrale drivkrefter og viktige løsninger for å mobiliere arbeidskraft framover.

- Jenter, dere må spesielt passe på hva dere velger fremover. Det er viktig at dere jobber, og at dere jobber heltid, sa Bratten.

Til tross for at kvinnelige og mannlige studenter har like sterke preferanser for høy inntekt, har kvinnene en tendens til å overse sine inntektspreferanser og forfølge sine deltidspreferanser i valg av jobb. 

For mange på deltid

I Norge i dag jobber 40 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene deltid.  

- Det er fortsatt for mange som jobber deltid, og vi må gjøre alt vi kan for å øke andelen som jobber heltid framover. Ikke bare har dette betydning for å få mer arbeidskraft, heltid gir også bedre kvalitet og det mye bedre muligheter for å delta i kompetanseutvikling på arbeidsplassen, De som jobber heltid har dessuten langt bedre forutsetninger for å bidra i omstillingsprosesser, fastslo Bratten.

Organiser dere!

Bratten oppfordret også studentene til å sørge for å organisere seg når de kommer ut i arbeidslivet.

-Det norske samfunnet og arbeidslivet er i verdensklasse, Dette har ikke kommet av seg selv. Blant annet har et langt og godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene bidratt, sa Bratten.

Hun poengterte at det er viktig at også morgendagens arbeidstakere er organisert, og at bedriftene bør være tilknyttet en arbeidsgiverforening.

Omstillingsevne er viktig

Bratten minnet også om at det er viktig å videreutvikle kunnskapen sin gjennom hele yrkeslivet. 
-Husk å holde dere oppdatert og pass på å videreutvikle kunnskapen deres gjennmom hele livet. Det gjør man ikke bare på skolebenken, men også i hverdagen gjennom samarbeid og dialog med kollegaer og andre, sa Bratten. 

Se Brattens foredrag her.