Hun berømmet regjeringen for å jobbe for at fremtidige nasjonale transportplaner skal gjøres mer overordnede og strategiske, for å sikre en mer kostnadseffektiv og mer helhetlig utbygging.

- Det er en god strategi, som vi mener bør beholdes og følges opp i arbeidet med nasjonal transportplan framover, sa Bratten.

Hun understreket behovet for å styre mer i stort, og mindre i smått.

- Prioriter prosjekter som gir god samfunnsøkonomisk nytte. Klok bruk av markedet gir også effekt, sa Bratten.

Et godt eksempel er Nye Veier AS. Selskapet ble etablert ti måneder etter Produktivitetskommisjonens anbefalinger.

-Nye veier bekrefter at konkurranse virker, og har medført at veiprosjekter kan gjennomføres raskere og billigere, sa Bratten.

Må legge til rette for omstilling

Hun påpekte at det er forståelig at politikere kan la seg friste til å gå inn i detaljstyring, enten for å vise handlekraft eller for å synliggjøre resultater. Det gir ikke nødvendigvis best resultat for pengene.

-Virksomhetene og ledernes behov for handlingsrom kan ikke overvurderes nok. Akselerasjonens tidsalder innebærer krav til endring, innovasjon, digitalisering og effektivisering. Er det da detaljstyring eller autonomi som er svaret nå? Jeg tror svaret gir seg selv, sa Bratten.

Hun viste til at mange av Spekters medlemmer har omstilt betydelig de siste årene.

- Man skal ikke mange år tilbake før det var utenkelig at NSB drev med annet enn tog. Nå tenker NSB nytt rundt folks transportbehov, og ruller snart ut elektriske bybiler som kan leies via en app i Oslo, sa Bratten.

Også Flytoget har med sitt tilbud gitt 1,5 milliarder kroner i utbytte til staten de siste årene, og har bidratt til at over 100 millioner reisende har brukt tog til flyplassen de siste 20 årene.

Miljøstøtteordning for gods må innføres

Bratten påpekte at gods på bane har vært en politisk festtale lenge. Mens flere land i europa har innført miljøstøtteordning for gods på bane, er dette ikke prioritert i Norge.

- Det er et tankekors at mens Venstre har miljøvernministeren, har vi aldri vært nærmere nedleggelse av gods på jernbane. Målet i Jeløyaplattformen om at 30 prosent av gods over 300 km skal overføres fra vei til sjø og bane innen 2029 går jo ikke hvis man ikke har operatører på bane. Miljøstøtteordningen må innføres, den er et ganske rimelig klimatiltak også, sa Bratten.

Vedlikehold lønner seg

Bratten mente det er forstemmende at vedlikeholdsetterslepet inntil nylig har økt på riksveinettet, og fortsatt øker på jernbanen – selv etter årevis med historisk høy pengebruk på samferdsel.

- Jevnt vedlikehold gir mest for pengene, og jo mer spesialiserte fag, jo viktigere er det med jevn innsats. Spektermedlem Baneservice er for eksempel en svært kompetent og spesialisert virksomhet. Jo mer forutsigbar budsjettinnsats innen drift og vedlikehold, desto mer kostnadseffektive løsninger kan Baneservice og andre i markedet levere, påpekte Bratten.