Dette er resultatet av et prosjekt som Spekter har gjennomført med støtte fra FARVE og i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene I Spekterområdet (LO, YS, Unio, Akademikerne og SAN. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fulgt prosjektet.

-I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse, er det ca 80 000 funksjonshemmede som ønsker å jobbe mer. Derfor har vi gått aktivt inn for å få denne gruppen til å søke på ordinære stillinger i det ordinære arbeidslivet, sier fagsjef Olav Kvam i Spekter.

Ingen ansettelser

- Målet var å ansatte fem personer med nedsatt funksjonsevne i løpet av prosjektperioden og vi tenkte at det var et moderat mål. Vi er derfor overrasket over at det ikke kom flere søknader fra folk i målgruppen, og at ingen ble ansatt, sier han.

Prosjektet hadde håpet å følge hele rekrutteringsløpet tett for å finne ut hvor barrierene inn i arbeidslivet for denne gruppen eventuelt var, og hvordan virkemiddelapparatet fungerer i forhold til en ordinær rekrutteringsprosess.

-Dette fikk vi ikke anledning til, siden det var så får søkere, og ingen av søkerne nådde opp i ansettelsesprosessen, sier Kvam.

Kan ikke peke på arbeidsgiver

Det har ofte blitt pekt på arbeidsgiverne og deres holdninger når det gjelder å ta inn ansatte med spesielle tilretteleggingsbehov. Nå kan det se ut som om dette er en for enkel forklaring.

-Til tross for arbeidsgivernes positive holdning og sterke vilje til å strekke seg langt for å tilrettelegge, fant vi ingen i målgruppa gjennom prosjektperioden, sier spesialrådgiver i Spekter og leder for prosjektet, Kari Saastad.

Hjelpemiddelapparatet svikter

Mye tyder på at hjelpemiddelapparatet ikke er på plass når det trengs i ordinære ansettelsesløp. Det kan virke som om regelverket er for rigid og ikke klarer å tilpasse seg virkeligheten.

-Det er særlig en historie som har gjort inntrykk på oss og som vi har valgt å ta med i rapporten, forteller Kari Saastad.- Den dreier seg om en psykologspesialist med doktorgrad som søkte jobb på vanlig måte. Siden hun er blind trengte hun transport for å komme til jobbintervju og senere frakt av tungt ekstrautstyr som hun trengte i jobben. Det var ingen hjelp å få til dette via NAV, i stedet fikk hun tilbud om truckførerkurs, som ville ha gitt henne rett til transport. Arbeidsgiveren som ansatte henne har også hatt store problemer med NAVs skjemavelde, sier Saastad.

 I rapporten reflekteres det også over om det kan være et hinder at stillingsutlysningene ofte uttrykker at man ønsker folk med sterk gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet i heltidsstillinger, samtidig som man oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. Dette kan indirekte ha sendt signaler om at man ønsker seg supermenn- og kvinner, et bilde mange med nedsatt funksjonsevne ikke kjenner seg igjen i.

 Last ned rapporten her (pdf)