Med Geir Helljesen som programleder, inviterte Spekter til oppsummering av lokalvalget og forsøk på et politisk værvarsel inn mot stortingsvalget 2017.

- En del rot på den borgerlige siden har gjort det enklere for Arbeiderpartiet. Det har vært et godt valg for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, men elendig for Høyre og Frp, innledet Helljesen.

Tåler Siv Jensen ytterligere tilbakegang?

- Høyre har egentlig ikke gjort et spesielt dårlig kommunevalg, med tanke på at de gjorde det veldig bra forrige gang. Sammenligner vi resultatet med to valg tilbake, er Arbeiderpartiets fremgang beskjeden, sa Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved UiB.

Han mente imidlertid Siv Jensen har grunn til å være bekymret. -Carl I. Hagens siste valg som partileder ga Frp 22 prosent oppslutning. Etter det har Siv Jensen gjort det dårligere i fire valg. Spørsmålet er om hun som tåler et ytterligere nederlag, sa Aarebrot.

Flere seierherrer

Aarebrot minnet om at partienes målsetninger under lokalvalg er forskjellige fra ved Stortingsvalg. - Arbeiderpartiet nådde målet om å vinne storbyene, Høyre tapte slaget om å beholde dem.  Senterpartiet vant med sin fremgang ordførerkampen, og Miljøpartiet De Grønne har definitivt nådd målet om flere kommunestyrerepresentanter, sa Aarebrot. 

Han fastlo at regjeringens kommunereform er som manna fra himmelen for Senterpartiet. - Den er nesten like mobiliserende som en EU-debatt.

Hva som skjer inn mot neste valg, avhenger av en rekke faktorer, deriblant utviklingen i arbeidsmarkedet. - Når jobben er usikker, vender velgerne seg til Arbeiderpartiet. Det forklarer hvorfor Arbeiderpartiet denne gangen taper i tradisjonelle industristeder som Odda og Årdal der smelteverkindustrien nå går bra, mente Aarebrot. 

Hva nå?

- Det er ingen grunn til at Høyre vil sitte i ro og se om Arbeiderpartiet holder stand fram mot stortingsvalget om to år, mente Aarebrot. Han skisserte ulike alternativ, der et scenario kan være at FrP går ut av regjering og Venstre og KrF inn. Han minnet også om at Høyre hadde et svakere parlamentarisk grunnlag for å regjere alene under Willoch enn de har i dag.

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN mente det er lite sannsynlig at Frp gir opp regjeringsmakten.- Siv Jensens prosjekt var å gjøre Frp til et regjeringsparti. Hun vil neppe gi opp det hun fikk til etter bare et par år.Han fikk støtte av NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.- Det er så my prestisje å sitte i regjering, at det er usannsynlig at Frp går ut.

Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen mente at Frp eventuelt må lete etter en sak som gjør det verdt å forlate regjeringen.-Flyktningsaken kan være en slik sak. Den vil bygge seg opp ytterligere, og her er konflikten mellom Frp og støttepartiene Venstre og Krf stor. 

Alstadheim viste til at innvandringskortet ikke virket for Frp denne gang, men utelukket ikke at det kan fungere senere.

-Det store spørsmålet er hva som skjer når folk er ferdig med å tømme klesskapet og gi bort gamle leker. En dag kommer de praktiske konsekvensene av flyktningetilstrømmingen fram, og man trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se at det kan gi endringer i politisk sympati. 

Ikke ty til flere lovfestede rettigheter

Spekters Anne-Kari Bratten oppsummerte med en oppfordring til politikerne om ikke å ty til mer lovfesting av rettigheter.

-Det fjerner fokus og er byråkratidrivende, og det svekker velferdsstaten og politikernes evne til å prioritere. Flere lovfestede rettigheter er ikke nødvendigvis synonymt med mer tillit til politiske beslutningstagere og mer tiltro til politisk handlekraft. Mitt håp er at vi får en levende debatt om det de neste to årene, avsluttet Bratten.

Opptak fra frokostmøtet: