For i år har helseministeren gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å iverksette tiltak som utvider sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet i tidsrommet 08.00 – 17.00. For neste år blir helseregionene bedt om å legge til rette for en ytterligere utvidet åpningstid innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid, det vil si mellom klokka 06.00 og klokka 21.00.  

– Dette er et viktig og fremtidsrettet tiltak som vil gi bedre utnyttelse av kapasiteten i sykehusene, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. – Selv om ventetiden har gått ned for de fleste diagnoser de siste årene, er det bred politisk enighet om viktigheten av å redusere ventetiden ytterligere. For eksempel å tilrettelegge for poliklinikk frem til kl 21 vil bidra betydelig til dette, sier hun videre.

Det er helseforetakene som sammen med de lokale tillitsvalgte må drøfte hvordan statsrådens krav skal følges opp.  I de fleste tariffavtalene er det ingen hindringer for å legge ordinært arbeid frem til kl 21. Nødvendige endringer i øvrige tariffavtaler skal forhandles mellom Spekter og de sentrale organisasjonsleddene.

Se også innslag på NRK Morgennytt 23. mai 2013

Større frihet
Helse- og omsorgsministeren ønsker også å forenkle og samordne kravene fra departementet til sykehusene, og redusere detaljstyringen slik at helseregionene og sykehusene får større frihet til å sette sine egne mål.

Helseministeren holder foretaksmøter 23. og 24. mai. Se pressemelding hos Helse- og omsorgsdepartementet