Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, ønsket statsråd Torbjørn Røe Isaksen velkommen til Spekters vinterkonferanse. I den forbindelse pekte Larsen blant annet på at man finner noen av Norges største lærebedrifter blant Spekters medlemmer. Eksempelvis har Posten, NSB og sykehusene lange tradisjoner som utdanningsaktører.

- I dag henter disse virksomhetene det meste av kompetansen fra det ordinære utdanningssystemet og tar inn lærlinger for å dekke behovet sitt, påpekte Larsen. Eksempelvis er det over 12 000 studenter i praksis ved norske sykehus hvert år.

Larsen kom også inn på det forhold at Spekters medlemsvirksomheter i fremtiden vil ha mangel på arbeidskraft, og at dette vil kunne få store konsekvenser for mange av disse samfunnskritiske virksomhetene.

- Vi må derfor jobbe sammen med myndighetene for å gjøre noe med noen av utfordringene i utdanningssystemet, fortsatte Larsen. Eksempelvis er det klart at frafallet fra utdanning, enten det er i videregående eller i høyere utdanning, er et stort problem.

Spekter mener det er mulig å styre mer av tilbudet og etterspørselen når det gjelder utdanning. Det gjelder egentlig å tørre å ta i bruk verktøykassa. Det dreier seg ikke nødvendigvis om å fortelle ungdom hva de skal velge, men å fortelle dem sannheten slik at det i større grad forstår de valgene de står ovenfor. Det er ikke lett å velge retning allerede som 15 åring. Larsen avsluttet sitt innlegg med å understreke at kompetansepolitikken er en viktig del av arbeidslivspolitikken.