Spekter og Unio er enige om at skal arbeidslivet kunne bidra til å omstille Norge, må utdanningssystemet tilby det arbeidslivet trenger og bidra til å sikre at de ansatte har relevant kompetanse.

På regjeringens toppmøte om forskning og høyere utdanning 2. februar, vil relevante etterutdanningstilbud og mer vekt på brukt av IKT i utdanninsløpene for å sikre relevans i et stadig mer teknologisk og digitalisert arbeidsliv være blant innspillstemaene. 

Se video av hva Bratten og Lied vil vektlegge i møtet med regjeringen her: