Om lag 250 rektorer fra hovedstaden var til stede på arrangementet. I tillegg til Bratten innledet blant andre statsminister Erna Solberg og byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Anniken Haugli.

Bratten snakket om arbeidslivets behov i fremtiden, og understreket at det viktigste fremover er å sikre mest mulig arbeidskraft med riktigst mulig kompetanse.
– Om få år vil norske kommuner oppleve sterk mangel på arbeidskraft på grunn av eldrebølgen. Da har vi ikke råd til at 40 prosent av norske kvinner jobber deltid, sa Bratten.

Samhandlings- og endringskompetanse er viktig

Hun slo fast at det er vanskelig å spå om hva slags utdanninger vi trenger noen tiår frem i tid, da det stadig kommer nye yrker til mens andre forsvinner. 

- Uansett er det avgjørende viktig at arbeidstakerne i tillegg til en solid grunnutdanning, også har samhandlings- og endringskompetanse. Evnen til å jobbe målrettet og effektivt sammen med andre yrkesgrupper og forståelse for at man må utvikle sin egen kompetanse gjennom hele livet er avgjørende. I det perspektivet er det også viktig å jobbe heltid, sa Bratten.

Bekymret for tradisjonelle jenter

 Det er bekymringsfullt at norske jenter i følge Sintef er mer kjønnstradisjonelle i valg av utdanning nå enn for 10 år siden.
- Som forsker Nina Amble ved HiOA sier, lever den rosa drømmen om å bli forsørget, jobbe deltid og ha fire barn tydeligvis i beste velgående, fortsatte Bratten.

Ungdom skal velge utdanning i en periode av livet hvor de er sårbare og lett påvirkelige. –Å velge med hjertet er et godt utgangspunkt, men ungdom trenger også å bli realitetsorientert om hvilke jobbmuligheter valgene gir etter endt utdanning.

- Foreldre, venner og rådgivere er viktige personer når ungdom skal velge riktig utdanning. De trenger å bli veiledet, ikke villedet. Vi trenger flere helsefagarbeidere og ingeniører enn negledesignere. Dessuten trenger vi jenter som velger hele stillinger, var Brattens klare budskap til forsamlingen.

Organisert arbeidsliv er avgjørende

Bratten understreket i tillegg viktigheten av å ha et fortsatt organisert arbeidsliv.  – Den velferdsstaten vi har i dag, skyldes at vi har evnet å forvalte oljerikdommen vår på en fornuftig måte. Uten et organisert arbeidsliv, egalitære verdier og stor grad av arbeidsfred hadde vi ikke hatt det samfunnet vi har i dag, avsluttet hun.