Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter det overordnede målet om å regulere pengespillmarkedet i Norge. Enerettsmodellen bidrar til å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former som igjen begrenser uheldig spilleatferd.

- Å stoppe ulovlig reklame som blir sendt fra utlandet på norske TV-kanaler vil være et viktig tiltak for å forsterke enerettsmodellen, hvor man i Norge har bestemt at noen aktører har enerett til å tilby pengespill, bl.a. Norsk Tipping. Enerettsmodellen gir myndighetene flere styringsvirkemidler enn bare styring gjennom lover og forskrifter, sier Høven.

Ulovlig spillreklame

I dag blir det i stort omfang vist ulovlig reklame for utenlandske spillselskap på norske TV-kanaler som sender fra et annet EU-land. Det blir vist over 600 000 reklamer for pengespill på TV i Norge hvert år. 90 prosent av alle disse reklamene omgår regelverket for markedsføring av pengespill, ifølge TV2.

Regjeringen vil endre kringkastingsloven for å gi Medietilsynet en hjemmel til å håndheve forbudet mot ulovlig spillreklame.

- Med forslaget viser regjeringen at den setter sosiale hensyn først i pengespillpolitikken, først og fremst for å begrense spillavhengighet. Det er positivt, sier Høven.

Reklameinntekter fra spill kan undergrave allmennkringkasterne

Det er rimelig å anta at reklamepengene fra utenlandske spillselskaper har vært en sentral forutsetning for at store internasjonale medieselskaper har kunnet overby NRK og TV2 i kampen om norske sportsrettigheter.

-Inntektene fra spillreklame er en medvirkende årsak til at disse aktørene kan utkonkurrere de norske aktørene, og overta TV-rettighetene til viktige idrettsbegivenheter. Dersom lovverket ikke endres og håndheves strengere enn i dag, vil for eksempel OL, håndball-VM og skiidrett sendes på kanaler med spillreklame. Dette vil bidra til å undergrave allmennkringkasterne i Norge, med de konsekvensene det har for mediemangfoldet, sier Høven.

Les hele Spekters høringssvar her:

Høringssvar - forslag til endringer i kringkastingsloven