Streiken vil ramme Felleskjøpets virksomhet over hele Norge. Blant annet vil flere butikker, salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo bli berørt.

Det er oppnådd enighet med samtlige andre fagforeninger gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i tråd med normen fra frontfaget.

- Negotia/YS, som representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte, fremmet i forhandlingene et overraskende høyt lønnskrav på rundt 12 prosent, noe som er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år, sier Bratten.

Negotia/YS krevde også i forhandlingene å få nedfelt at en rekke av arbeidsvilkårene i dagens avtaler skal videreføres for deres medlemmer når Felleskjøpet i 2020 overfører sin virksomhet til NHO-området. Felleskjøpet har tidligere gjort det klart overfor de ansatte at man ikke har intensjoner om å forringe rettigheter knyttet til blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner.

-Det er selvsagt ikke mulig for Spekter å inngå avtaler som skal gjelde fra et tidspunkt vi ikke lenger vil være part i avtalen. Denne tariffavtalen gjelder frem til 1. april 2020. Når ny tariffavtale skal opprettes, ønsker Felleskjøpet på vanlig måte å diskutere denne med fagforeningene i forbindelse med hovedoppgjøret 2020, sier Bratten.