I løpet av 2016 har skuespillerne ved Det Norske Teatret i snitt spilt i overkant av tre søndagsforestillinger hver. Som kompensasjon har teateret innført prøvefri for alle på lørdager. Dette har gitt skuespillerne mer helgefri enn de hadde tidligere.

- Vi mener tariffavtalen gir rom for at teateret også kan være åpent på søndager, og det bør være en selvfølge at folk kan gå på teaterforestillinger også den dagen i uka de fleste har best tid og mulighet til å benytte seg av kulturtilbud, sier Bratten.

- Spekter tar til etterretning at Skuespillerforbundet har valgt å bringe denne saken inn for Arbeidsretten, og forbereder oss nå på å argumentere for vårt syn der, sier Bratten.

Les også pressemelding fra Det Norske Teatret