Spekter arrangerte mandag 5. februar en rundtur for samferdselspolitikerne og deres rådgivere på Stortinget, for å gi disse en anledning til å bli bedre kjent med noen av Spekters medlemsvirksomheter og deres ledere.

Målt i antall arbeidstakere i medlemsbedriftene, er Spekter Norges største arbeidsgiverforening innen samferdselssektoren. Spekters medlemmer har nøkkeloppgaver i å få norsk samferdsel til å fungere på en god måte.

Første stopp: Jernbanen

Spekters direktør for sektorpolitikk, Sverre Høven, var reiseleder for dagen, som startet på Oslo Sentralstasjon. Der ga konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, konsernsjef i NSB, Geir Isaksen og administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås, et innblikk i sine virksomheter, og hvordan disse jobber med omstilling og effektivisering i møte med eierforventninger og økt konkurranse. De ga også noen innspill om rammebetingelser og tiltak som vil gjøre dem i bedre stand til å levere mer og bedre infrastruktur og transporttjenester for pengene. Politikerne fikk også en innføring og omvisning i Bane NORs togledersentral, hvor all togtrafikken på Østlandet styres fra.

Effektiv busstur fra Oslo S til Alnabru

Fra Oslo Sentralstasjon gikk turen med Nettbuss, hvor Administrerende direktør Ole Engebret Haugen ga gjestene et innblikk i Nettbuss AS sin virksomhet i Norge og Sverige. Nettbuss har positiv utvikling i busstjenestene de leverer til landets fylkeskommuner, men opplever utfordringer i det kommersielle ekspressbussmarkedet – hvor ekspressbussene har tapt markedsandeler til tog, fly og privatbil.

Posten/Bring tilbyr effektiv logistikk i store volum

På Posten/Bring sitt store og nye logistikksenter på Alnabru, viste konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille rundt på anlegget og ga en innføring i de ulike strømmene av stykkgods, laks, dagligvarer og pakker som går i de ulike terminalene, og det viktige forholdet til jernbanens godsterminal like ved. Hun redegjorde også hvordan Posten/Bring jobber for å møte internasjonaliseringen og sikre utslippsreduksjoner, trafikksikkerhet og arbeidsforhold for de ansatte.

Mer og bedre samferdsel for pengene

Under lunsjen hadde politikere og virksomhetsledere en nyttig utveksling med spørsmål, svar og synspunkt. Spekters direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, Gunnar Larsen, holdt en fem minutters oppsummering av Spekters samferdselspolitiske posisjoner. Hovedbudskapet var bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, bedre planlegging basert på etterspørsel, behov og tilhørende transporttilbud, samt strengere prioritering av ny infrastruktur etter samfunnsøkonomisk nytte i realiseringen av transporttilbudet. Slik får man et samferdselssystem som mest effektivt gir bedre reiser blant annet til og fra jobb, og en effektiv og smidig godstransport.

Innovasjoner og produktivitetsvekst i lokal kollektivtrafikk

På bussen videre, fikk deltakerne en kort orientering fra administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen om at antallet kollektivreiser i Akershus har vokst med 70 % og Oslo med 60 % siden Ruter ble etablert for 10 år siden. Dette har skjedd i et samarbeid mellom stat, fylke og kommune, som har blitt stadig bedre etter hvert. Nå står regionen overfor store investeringer i nye baner, og med store utfordringer og muligheter når det gjelder digitalisering og utvidelse av kundetilbudet fra tradisjonell kollektivtrafikk til moderne, helhetlig mobilitet.

Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, fortalte hvordan målbevisst og samlet jobbing med effektivisering og produktivitet i Sporveien i programmene Best 2015 og Best 2020 har gitt stor effekt. Som et eksempel har Sporveien løftet seg til i 2016 å være den mest effektive driveren av T-bane av alle medlemmene i et nettverk av 30 aktører verden over.

En flyplass er en stor logistikkbedrift

På Oslo Lufthavn, Gardermoen, fikk deltakerne en omvisning i T2, den nye terminalen, sin innsjekking, bagasjehåndteringsanlegg og gate-område. Terminaldirektør Thorgeir Landevaag, som også var utbyggingsdirektør med ansvar for T2, forklarte hvordan de nye løsningene skal gi enda mer effektiv bevegelse av passasjerer, bagasje og flymaskiner enn før.

Flytoget i toppfart

På Flytoget tilbake til Oslo Sentralstasjon, fortalte Flytogets administrerende direktør Philipp Engedal om hvordan de jobber målbevisst med å øke kollektivandelen i tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn. Flytoget frakter 29 prosent av alle passasjerer i dag, mens NSB har 24 prosent og buss har 15 prosent. Flytoget har hatt mye å feire det siste året. Lang og målbevisst satsing på kundetilfredshet ga 97,2 poeng av 100 mulige og førsteplass på BI sitt kundebarometer i 2017, det samme året hvor Flytoget passerte 100 millioner reisende siden oppstarten.

Sverre Høven takket for turen på vegne av Spekter og medlemsvirksomhetene, og stortingsrepresentantene Helge Orten og Morten Stordalen på vegne av gjestene.