Det viser en befolkningsundersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.

- Med det store arbeidskraftbehovet vi står overfor i årene som kommer, må politikerne og partene i arbeidslivet legge til rette for at flest mulig kan jobbe mest mulig og lengst mulig for å sikre velferdstilbudet, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Mens 48 prosent av befolkningen i 2013 var villig til å bidra ved å jobbe mer eller stå lenger i jobb for å opprettholde dagens velferdstilbud, har andelen sunket til 44,5 prosent i 2015.

De yngste mest bekymret, men også mest arbeidsvillige

Blant de unge mellom 18 og 24 år er hele 68 prosent bekymret for velferdstilbudet. Samtidig er denne aldersgruppen mest villige til å bidra ved å jobbe mer eller lenger (56 % svarer ja).

-For at ikke arbeidskraft skal stå ubrukt, blir det avgjørende å utvikle arbeidstidsbestemmelser som er bedre tilpasset dagens samfunn, arbeidsliv og familiestruktur, sier Wikdahl.

I en workshop Gjensidige nylig gjennomførte med studenter, kom det i følge Aftenposten frem at fleksibilitet - både når det gjelder arbeidstid og arbeidssted - og muligheter for jobbrotasjon er blant de viktigste kravene studentene stiller til sin fremtidige arbeidsgiver.

- Dette bekrefter at Arbeidstidsutvalget nå har et stort ansvar for å komme med modige og innovative forslag til hvordan vi innenfor trygge rammer også kan finne rom for individtilpassede løsninger, sier Wikdahl. 

Momenter fra undersøkelsen:

  • 1 av 3 er bekymret for at velferdstilbudet i Norge kan bli dårligere i tiden fremover. Det er små kjønnsforskjeller, men unge mellom 18 og 24 år (68%) er mer bekymret enn de over 67 år (52%).

  • Innbyggerne i Sogn/Fjordane og Møre/Romsdal (57 %) Oslo og Akershus (58%) er minst bekymret, mens innbyggerne i Buskerud og Telemark (77 %) er mest bekymret for at velferdstilbudet kan bli dårligere i tiden fremover.
  • Yrkesaktive (66%) er noe mer bekymret enn ikke-yrkesaktive (59%), og heltidsansatte (67%) er mer bekymret enn deltidsansatte (61%)

 Menn (49 %) er mer innstilt på å stå lenger i arbeid eller øke din stillingsprosent for at vi skal opprettholde dagens velferdstilbud i Norge enn kvinner (40%)

Se fakta fra Befolkningsundersøkelsen 2015