– Regjeringens innstramminger i smitteverntiltakene har gitt større fall i passasjertallene enn statsbudsjettet la til grunn. Fylkeskommunene beregner at de trenger én milliard kroner ekstra i første halvår for å opprettholde ettransporttilbud som er dimensjonert for å sikre at smittevern opprettholdes og at folk med samfunnskritisk arbeid kommer seg på jobb på en trygg måte, sier spesialrådgiver Mekonnen Germiso i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter har sammen med øvrige arbeidslivsorganisasjoner og Kollektivtrafikkforeningen*, bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide og Regjeringen om en ekstra bevilgning til lokal kollektivtrafikk i den nye krisepakken som er varslet 29. januar. Dersom Regjeringen ikke fremmer et slikt forslag, ber organisasjonene om at Stortinget forhandler fram en løsning.

Situasjonen vil kunne bli alvorlig om det ikke bevilges mer penger, med bl.a. kutt i rutetilbudet som arbeidstakere i samfunnskritiske virksomheter bruker for å komme seg til jobb. Det betyr i så fall også at det blir vanskeligere å opprettholde sosial avstand på de avgangene som fortsatt går. I tillegg kan det bety permitterte sjåfører og betydelige økonomiske tap for bedriftene som ellers skulle levert tjenestene.

– Når koronaepidemien går mot slutten – forhåpentligvis om ikke altfor lenge, skal folk tilbake til en ny hverdag. Det er viktig at folk erfarer at kollektivtrafikken er der for dem når reisemønsteret normaliseres. For å sikre det må samfunnet støtte kollektivtrafikken nå, slik at den kommer seg gjennom krisen på en god måte, sier Germiso.

* Kollektivtrafikkforeningen er interesseorganisasjonen for fylkeskommunene og deres bestillere av kollektivtransport, for eksempel Ruter, Skyss og AtB.