– Jeg er svært fornøyd med å få Tore med på Spekterlaget. Han har lang erfaring fra ulike roller i YS og solid kompetanse og innsikt i norsk arbeidsliv. Dette er en solid styrking av Spekter og særlig i forhold til de oppgavene vi skal gjøre sammen med fagbevegelsen og myndighetene i trepartssamarbeidet, sier Anne-Kari Bratten, påtroppende administrerende direktør i Spekter. 

– Å få mulighet til å begynne som direktør i Spekter er spennende og samtidig en anerkjennelse av YS og den kompetansen vi opparbeider på arbeidstakersiden, sier Tore Eugen Kvalheim. 

Foto: Erik Norrud