Kvalheim ble valgt til ny styreleder på årsmøtet i NSR 1. juni. NSR er en selvstendig medlemsforening stiftet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter, Finans Norge, Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib.

NSRs formål er å forbygge kriminalitet i og mot næringslivet gjennom å tilrettelegge for kunnskap- og erfaringsoverføring mellom virksomheter og bransjer.

Rådet bistår medlemsvirksomhetene i spørsmål knyttet til forebygging og sikring, og skal være myndighetenes foretrukne organ for informasjonsutveksling med næringslivet. I strategisk plan for 2017-2020 som ble vedtatt på årsmøtet, fremgår at satsningsområdene fremover vil være forebygging mot vinningskriminalitet, informasjonssikkerhet og sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

- Jeg oppfordrer flest mulig av Spekters medlemsvirksomheter til å bli medlem av rådet. Gjennom de ulike utvalgene som er etablert, er det mulig å utvikle nettverk, utveksle erfaringer og få tilgang til ressurser man ikke besitter alene, påpeker Kvalheim.

Han mener både informasjonssikkerhetsutvalget, kriminalitetsutvalget og sikringsutvalget er høyrelevante for de fleste Spekter-medlemmene, og at sikkerhetsutvalget for helse- og omsorgssektoren, som ble etablert i mai, bør være et opplagt valg for Spekters helsemedlemmer.

For mer informasjon om ekspertutvalget på helse: Nytt ekspertutvalg

For mer informasjon om NSR: http://www.nsr-org.no/