Riksmekleren inviterte lørdag partene til å gjenoppta forhandlingene. Med bistand fra Riksmekleren kom Spekter/NSB/CargoNet og LO Stat/Lokomotivmannsforbundet fram til enighet søndag formiddag.

- Streiken avsluttes umiddelbart, og NSB og CargoNet vil nå sørge for å få togene raskt tilbake i ordinær drift, sier Isaksen.

Etter en felles henvendelse fra partene i dag, har samferdselsdepartementet  forpliktet seg til å sette i gang et arbeid for å etablere en nasjonal standard for kompetanse og opplæring for lokomotivførere.

- Vi er fornøyd med at samferdselsdepartementet har forpliktet seg til å etablere en felles standard for alle som skal operere på norsk jernbane, sier Bratten.

 - Det gir like konkurransevilkår for alle som skal operere på jernbanen, sier Isaksen.

Øvrige elementer i tariffavtalen videreføres med kun mindre justeringer, og Lokomotivmannsforbundets medlemmer får et lønnstillegg i tråd med normen fra frontfaget.

Les møteboken på Riksmeklerens nettsider