Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, i Dagens Næringsliv, spalten ledelse 24. april. (Teksten er også gjengitt under).

I avdelingen for «politikkområder som ikke virker sammen», finner vi nå min kommune Bærum. På mandager klokken 11 kan alle over 60 år møtes på strikkekafé. Hvis du ikke har strikketøy - ta med snakketøyet, står det. Frister ikke dette, kan du spille kortspillet Canasta midt på dagen. Tirsdag klokken 10 er det turgruppe for 60-åringer. Gå heller ikke glipp av quiz onsdager klokken 12.30. Kommunen «ønsker å favne alle som er over 60 år» sier de i avisen Bæringen.

Et offentlig utvalg har foreslått at tidspunktet for tidligst uttak av alderspensjon fra Folketrygden (nå 62 år) skal levealdersjusteres. Det er et godt forslag. Når folkehelsen bedres, folk lever lenger og behovet for arbeidskraft øker, må vi se med nye øyne på aldersgrenser. Kommuner som inviterer 60-åringer til strikkekafé og kortspill midt i arbeidstiden, må også levealdersjustere sine seniortiltak. Gjennom den ene munnviken sier de folkevalgte at vi må jobbe lengst mulig, langt opp i 60-årene - helst lenger, av hensyn til bærekraften i arbeidsmarkedet og pensjonssystemene. Gjennom den andre munnviken tilbys aktiviteter der du i kommunal regi kan rusle tur langs elven midt på formiddagen ved fylte 60 år.

I mange år har vi i arbeidslivspolitikken jobbet for å øke avgangsalderen fra arbeidslivet. Vi har lyktes med mye. I 2021 var utbetalingene fra alderspensjonskapittelet i Folketrygden for første gang lavere enn de ville vært uten pensjonsreformen. Da Folketrygden ble innført i 1967 var gjennomsnittlig levealder 71,5 år for menn, alderspensjon fra 70. Nå er levealderen 81 for menn, over 84 for kvinner og fra 62 år kan man ta ut alderspensjon - men gjerne stå i jobb fremdeles. Det bidrar til at flere arbeider lenger. Men det er noe mer å gå på: Godt trente politifolk, offiserer og ambulansearbeidere kan for eksempel fremdeles få full pensjon fra 57 år.

Seniorene opplever høyest arbeidsglede, ifølge Norsk seniorpolitisk barometer. De blir også mindre slitne av jobb enn andre aldersgrupper. De oppgir godt arbeidsmiljø, gode kolleger og selvbestemmelse som viktig for å fortsette i arbeid. Da er det ikke bra at flere over 60 sier at de sjeldnere enn yngre får delta i opplæring. Det er sikker kunnskap at den beste seniorpolitikken er kompetanseutvikling. Mestring er nøkkelen til å få flere å stå i jobb lenger. Det hadde blitt frigjort mye penger til kompetanseutvikling om den ekstra ferieuken til de over 60, levealdersjusteres til 67. Tidsskriftet «Vi over 60» ble etablert i 1979, og burde også blitt levealdersjustert til «Vi over 67 år», for øvrig

Også i starten av arbeidslivet er det lavthengende frukt. Hvis karaktersnittet ble for lavt til å komme inn på universitetet, har utdanningssystemet en fin mekanisme: La tiden gå. I løpet av fire år, kan strandliv på Bali eller egentlig hva som helst, gi åtte ekstra poeng. Kunnskapen øker riktignok ikke, i hvert fall ikke i skolefagene, men snittet går opp, og veien inn til studiene åpner seg. I mellomtiden mister arbeidslivet arbeidskraft, noe som er enhver leders hodepine å sikre seg nok av for tiden.

Utdanningspolitikken må spille mer på lag med arbeidslivspolitikken for å styrke arbeidslinjen. Det er ikke bærekraftig at hver fjerde student er over 30 år, og at bare halvparten fullfører på normert tid.

Og til de som måtte tro noe annet: Vi som er sysselsatt arbeider mindre enn våre kolleger i mange andre land. I snitt jobber vi i Norge nesten 290 timer, eller omtrent 8 arbeidsuker, mindre pr år enn snittet i OECD.

Om 40 år (i 2063) er det 796 000 FLERE som er 65 år og eldre enn det er i dag. Det er samtidig 120 000 FÆRRE i aldersgruppen 20 til og med 49 år. Arbeidslinjen som politisk prosjekt kan derfor ikke vrakes fordi trygdeytelsene er for lave i dyrtid, eller fordi noen unge må summe seg litt etter videregående.

Nå er det er selvsagt verre at sentrale politikere sier at arbeidslinjen er «fryktelig» enn at kommunen inviterer 60-åringer på rusletur i arbeidstiden. Det burde dog være lett å levealdersjustere aldersgrensen for strikkekafé.