Dette fremkommer av rapporteringen om måloppnåelsen til IA-avtalen som faggruppen for IA-avtalen publiserer årlig. De viktigste funnene er:

  • Det totale sykefraværet er 11 prosent lavere enn det er da IA-avtalen ble undertegnet i 2001 hvor målet er en 20 prosents reduksjon. Det totale sykefraværet i 2016 var på 6,3 prosent. Forskjellene mellom menn og kvinners sykefravær har avtatt noe den siste tiden, noe som er positivt. Men det trengs fortsatt mer kunnskap om hvorfor det er store forskjeller i sykefravær mellom kvinner og menn.
  • Det er uendret måloppnåelse for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Det er økt sysselsetting blant eldre. IA-målet om at forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år skal forlenges med ett år i perioden 2009-2018 er innen rekkevidde da det gjenstår kun 0,1 år for at dette målet nås. En 50-åring i dag vil i gjennomsnitt ha 11,8 årsverk igjen i arbeidslivet.

På et overordnet nivå er det imidlertid bekymringsfullt at andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en avtakende tendens gjennom flere år, og andelen i yrkesaktiv alder som er i arbeid ligger nå 2,3 prosentpoeng lavere enn da IA-avtalen ble inngått i 2001.

- Det er ikke bra at så mange står utenfor arbeidslivet. Særlig bekymringsfullt er det at mange under 30 år verken er i arbeid eller utdanning, avslutter Kvam.

Faggruppens rapport kan du lese her.