Spekter var representert i referansgruppen til ekspertgruppen.  -Vi opplevde at våre innspill er blitt lyttet til og er reflektert i sluttproduktet og i meldingen. Spesielt er vi tilfreds med at det rettes fokus mot at også arbeidsgivere er brukere av NAV. Nå forventer vi å se endring i praksis, sa Kvalheim.

Mobilisering av arbeidskraft

Å bidra til mobilisering av arbeidskraft er etter vår mening en av NAVs viktigste oppgaver. Gjennom mobilisering til arbeid bidrar man til at både individet, NAV og arbeidslivet lykkes, forklarte Kvalheim

- Erkjennelsen i NAV om at også arbeidsgivere er brukere av etatens tjenester må økes. Dette innebærer en forståelse av virksomhetenes behov og muligheter for å hjelpe til med å få flere i arbeid, slo Kvalheim fast, og understreket at abeidsgiverne må møte et koordinert og forutsigbart NAV. 

Spekters innspill i høringen kan du laste ned her:

Se Spekters høringsinnspill på Stortingets Nett-TV:

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité fredag 7. oktober 2016 kl. 08.30