Terje var som leder av Statstjenestemannskartellet på 90-tallet en viktig aktør ved etableringen av NAVO (nå Spekter) og bidro i betydelig grad med å etablere grunnlaget for både Spekters forhandlingsmodell og vårt overordnede avtaleverk.

 - Terje var utpreget rettferdighetsorientert og verdibasert. Han var fremtidsrettet, og bidro betydelig til å omstille offentlig sektor. Terje fant balansen mellom å gå inn i den nye tid, og samtidig kjempe for medlemmenes arbeidsplasser, rettigheter og verdighet i krevende omstilling da han ledet Statstjenestemannskartellet, sier Bratten.

I to perioder på 2000-tallet var Gustavsen ansatt i Spekters administrasjon. I denne fasen var han med på å bygge opp Spekters politiske plattformer.

- Terje oppnådde så høy respekt som en real og byggende tillitsvalgt, at vi var stolte da vi klarte å rekruttere han til Spekter da han gikk av som samferdselsminister i 2001. Han var med sin politiske erfaring og forståelse, klokskap, analytiske evner og kreativitet en uvurderlig ressurs. sier tidligere administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

Administrasjonen i Spekter er i dyp sorg over å ha mistet en tidligere kollega og for mange av oss en kjær venn.