Den endelige rapporten fra TBU viser kun små endringer sammenlignet med den foreløpige rapporten som utvalget kom med 22. februar.

Beregningsutvalget anslår årslønnsveksten i 2015 i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt 3,0 prosent. For lønnstakere sett under ett, legger utvalget til grunn at veksten i den gjennomsnittlige årslønnen fra 2014 til 2015 var 2,8 prosent.

Både i helseforetakene og i øvrige virksomheter i Spekter var lønnsveksten i fjor 2,7 prosent. Overhenget i helseforetakene var 0,4 % og i øvrige bedrifter 0,6 %. I helseforetakene er det store variasjoner i overhenget for de ulike forbund.

Beregningsutvalget fastholdt sitt anslag på prisveksten i år til om lag 2,5 prosent.

Rapporten fra TBU kan lastes ned på regjeringen.no