81 arbeidstakere er i streik ved Atea, men LO har med virkning fra 7. og 14. mai varslet lovlig sympatiaksjon hos Spekters medlemsvirksomheter Relacom og Statnett.

Sympatiaksjonen løper til hovedkonflikten er løst. Også bedrifter organisert i NHO er rammet. 

Spekter følger konflikten kontinuerlig, og administrerende direktør Anne-Kari Bratten mener det er beklagelig at LO gjennom denne sympatiaksjonen rammer sentrale og avgjørende funksjoner som vårt samfunn er avhengig av.