– Jeg beklager, men også respekterer Sylvias beslutning om at hun har valgt å si opp sin stilling hos oss i Spekter. Jeg vil takke Sylvia for hennes innsats og engasjement i tiden hun har jobbet hos oss. Med sin politiske erfaring, klokskap og ikke minst gode humør, har hun gitt viktige bidrag i så vel Spekters utvikling som oppgaveløsning i tiden hun har vært her, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.    

– Etter ei spennende tid i Spekter har jeg kommet til et veiskille der jeg etter nøye overveielse har valgt å gjøre noe annet. Jeg har derfor valgt å si opp min stilling i Spekter. Jeg har hatt en spennende og lærerik tid sammen med dyktige kolleger i Spekter. Spekter er en viktig og spennende arbeidsgiverforening i kontinuerlig utvikling og jeg er stolt av det vi i fellesskap har oppnådd på helseområdet i tiden jeg har jobbet der, som f.eks:

  • sluttført avtalen med Den Norske Legeforening i januar 2018
  • fornyet samarbeidsavtalen med Fagforbundet
  • avtale om arbeidstid i sykehus med Norsk Sykepleierforbund
  • enighet i hovedoppgjøret med alle arbeidstakerorganisasjonene våren 2018

Oppgavene og ansvaret jeg har hatt i Spekter har vært spennende, men har også vist seg å bli noe annerledes enn det jeg så for meg da jeg startet. Jeg vil nå bruke litt tid på tenke meg om hva jeg skal begynne med, sier Sylvia Brustad.