I Bladet Tromsø/Avisa Nordland 12. mai påstår fylkesleder Hanne Marit Bergland/Laila Wilhelmsen i Norsk Sykepleierforbund at jeg har sagt at man ”ikke trenger masterutdannede sykepleiere i sykehusene”. Dette er selvsagt feilinformasjon fra NSF.  Det jeg har uttalt ved en del anledninger, er at sykehusene trenger både sykepleiere og andre som har mastergrader, men sykehusene trenger faktisk ikke at alle sykepleiere har mastergrad.

Bergland/Wilhelmsen går langt i å skape inntrykk av at masterutdanninger er nødvendig for å gi god sykepleie i sykehusene, og for refleksjon og videreutvikling av faget. Det er ikke bare feil, det kan også bidra til å skape unødvendig bekymring i befolkningen om at sykepleierne ikke har nødvendig kvalifikasjoner. I tillegg er det en ren undervurdering av grunnutdanningen i sykepleie. Den er som kjent forskningsmessig forankret og gir kompetanse på bachelornivå. Nettopp derfor opplever arbeidsgiverne sykepleierne som en svært kompetent, reflektert og utviklingsorientert yrkesgruppe med høy faglig integritet.

For arbeidsgiverne, som tross alt har ansvaret for kompetansesammensetning og drift, er det forunderlig at det etableres stadig flere mastergrader som ikke er godt forankret i arbeidslivets behov. Det finnes i dag nesten 1000 ulike mastergradstilbud, dobbelt så mange som for ti år siden. Sykepleiere som er ansatt i sykehus på bakgrunn av grunnutdanningen, skal vite at arbeidsgiverne mener de er godt kvalifisert til arbeidsoppgavene sine, selv om de ikke tar en mastergrad i tillegg.