Avtalen gjelder med virkning fra dags dato for arbeidstakere som har fått/får endret arbeidsplan i.h.t. avtaler som er inngått med fagforeningenen tidligere i mars.

Prosenttillegg for arbeidstakere med skift /turnusarbeid

For overtidsarbeid forhøyes satsene som følger:

Tillegget økes fra  133 1/3 % til 150 % for:

  • For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Tillegget økes fra  50 % til 100% for

  • For overtidsarbeid utført de 2 første timer umiddelbart før det ordinære skift begynner samt for overtidsarbeid utført de 4 første timer umiddelbart etter det ordinære skift slutter

Tillegget økes fra 100 % til 150% for:

  • For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift samt for overtidsarbeid utført til andre tider enn de som framgår av pkt. 3.4.1 og 3.4.2 i overenskomsten.

I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 20. mars.

Den ekstraordinære situasjonen vil kunne innebære at også en del ledere får en unormalt høy overtidsbelastning. Derfor vil satsene også etter nærmere avtalte vilkår også kunne gjelde for ledere.

Det er inngått avtaler med en rekke fagforeninger om overtidssatsene.