- Sykefraværet er fortsatt for høyt, men det er gledelig at det nå ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Selv om vi fortsatt har mye jobb foran oss, er det grunn til å glede seg litt ekstra over at sykefraværet i Spekters medlemsvirksomheter fortsatt har en liten fallende tendens, sier Olav Kvam, som er fagsjef i Spekter.

Det legemeldte sykefraværet i Norge var i 4. kvartal 2014 på 5,4 prosent, det samme som for 4. kvartal i 2013.

I samme periode var det for Spekters helsevirksomheter en nedgang fra 6,5 prosent til 6,4 prosent og for de andre Spektervirksomhetene en nedgang fra 5,5 prosent til 5,3 prosent. Tallene er ikke justert for sesong- og influensavariasjoner.

De siste 5 årene har det vært en nedadgående trend i sykefraværet. Mens nedgangen fortsetter for Spektervirksomhetene, ser den nå ut til å ha bremset noe opp for Norge som helhet.

Korrigert for sesong- og influensavariasjoner, har sykefraværet på landsbasis blitt redusert med 11,5 prosent i forhold til da den første IA-avtalen ble inngått i 2001, hvor målet var en 20 prosents reduksjon.

 Les mer om sykefravær hos SSB