Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) oppjusterte i går forventet prisvekst for 2022 fra 2,6 prosent til 3,3 prosent.

- Vi har lagt bak oss et par annerledesår i både norsk og internasjonalt økonomi grunnet pandemien. I arbeidslivet har pandemien rammet ulikt, og næringer som reiseliv og servicevirksomhet har fortsatt en mye høyere arbeidsledighet enn før pandemien. Nå står vi overfor nye utfordringer med en krig i Europa som også vil påvirke økonomien og arbeidslivet betydelig, påpekte Gjerding.

Norge har akkurat nå rekordhøye inntekter fra eksport av olje og gass, men slike inntekter varer ikke evig.

-  Selv om vi hadde tidenes handelsoverskudd i fjor, og oljeinntektene er høye nå, er det ingen grunn til å legge opp til økt bruk av disse pengene – særlig ikke etter to år med pandemi der det har vært brukt betydelig mye mer oljepenger enn normalt, blant annet knyttet til tiltakspakker og kompensasjonsordninger, sa Kaur.

Viktigere enn noen gang å legge frontfagsnormen til grunn

TBU har anlått lønnsveksten for 2021 til i 3% i industrien, 2,9 % i Spekterbedrifter utenom helse, 3 1/2 % for helseforetakene, 4 ¾ % i varehandelen, 4% i finanssektoiren, 2,7% i kommunen og 2,8 % i staten.

- Jeg registerer at noen tar til orde for at offentlig sektor bør få en høyere ramme enn industrien i år, fordi hadde noe lavere lønnsvekst i fjor og året før. Til det er å si, at frontfagsnormen må ses over tid. I perioden 2014-2021, hadde for eksempel industriarbeidere en lønnsvekst på 22,7 %, mens ansatte i Spektersvirksomhetene hadde 24% og kommuneansatte 24,6%, sa Gjerding.

Gjerding understreket betydningen av at den normen partene i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet) kommuniserer må legges til grunn også i lønnsoppgjørene i andre sektorer.

- Med den uforutsigbare situasjonen Norge og verden er i nå, er det viktigere enn noen gang at både vi i Spekter og andre følger opp normen fra frontfaget. Dette er ikke tiden for å bevilge lønnstillegg som gjør at Norges internasjonale konkurranseevne blir svekket, oppsummerte Gjerding.

Tidsplan for forhandlingene i Spekter

Følgende er avklart når det gjelder tidsplanene for årets forhandlinger i Spekter (basert på at frontfaget er ferdig med forhandlinger/mekling per 1. april):

  • Innledende sentrale forhandlinger i Spekter – oppstart 5. april
  • Informasjonsmøte for medlemsvirksomheter i Spekter – 7. april
  • B-delsforhandlinger i virksomhetene og A1 og A2-delsforhandlinger for helseforetakene – etter 7. april

Se opptak av innlegget til Ranjit Kaur og Stein Gjerding her (innlogging, kun for Spekters medlemmer)