Hun påpekte at når regjeringen skal legge frem en ny eierskapsmelding, må tydelig rolleavklaring legges til grunn. Det samme må forutsigbarhet og handlingsrom for lederne og virksomhetene

- Virksomhetene og ledernes behov for handlingsrom kan ikke overvurderes nok. Politisk styring i stort, og ikke i smått, er mer avgjørende enn noen gang, sa Bratten.

Utskillingspausen bør avsluttes

Utskilling av offentlig virksomhet i egne selskaper har vært et av de viktige virkemidlene i moderniseringen av offentlig forvaltning de siste 20 årene.  

- Eierskapsmeldingene berører ofte omfanget av statlig eierskap og hva som eventuelt bør selges ut. Det bør være like naturlig å drøfte hva som bør etableres som nye statlig eide selskaper, altså om det er områder innenfor forvaltningen i dag som bør kunne skilles ut som egne selskaper. Som også Produktivitetskommisjonen har påpekt, er det potensial for å fristille mer, sa Bratten.

Private aktører

Hun tok også tok også til orde for å snu fokus i debatten om samspillet mellom offentlige og private tjenestetilbydere.

- Dessverre ser vi nå at diskusjonen fort blir begrenset til en debatt om hvem som skal kunne tilby velferdstjenestene. Det er på tide å finne tilbake til den opplyste pragmatismen og heller snakke om hvordan vi best sikrer kvalitet på tjenestene og best mulig ressursbruk, sa Bratten.

Kultursektor og virkemiddelapparat bør forbli i staten

Bratten minnet også om at det er områder hvor det er god grunn til å opprettholde et statlig ansvar og eierskap.

I forbindelse med regionreformen, har et ekspertutvalg foreslått tiltak som berører kultursektoren og virkemiddelapparatet.

-Disse forslagene er for dårlig utredet, og bør ikke gjennomføres. Hensynet til en effektiv offentlig sektor må tillegges betydelig vekt i de beslutninger som skal tas på dette området, ikke ønsket om å finne nye oppgaver til fylkeskommunene/regionene, sa Bratten.

Les mer om Spekters innspill til den kommende eierskapsmeldingen her: Spekter med innspill til arbeidet med eierskapsmeldingen