- Vi har nå fått etablert tariffavtaler i LHL med samtlige organisasjoner, og for pasienter og brukere av LHLs tjenester er det gledelig at streiken blant LO- og YS-medlemmene er avblåst, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Løsningen innebærer at LO og YS får tilsvarende pensjonsordning som man ble enig med Unio, Akademikerne og SAN om under meklingen tidligere i uken.

Det er i tillegg enighet om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe med Spekter, LO Stat og YS Spekter, der man skal se nærmere på hvilke konsekvenser ulike pensjonsordninger har for arbeidstakere og arbeidsgivere i virksomheter som opererer i markedet.