De ansatte som har vært i streik, går tilbake på jobb fra arbeidstidens begynnelse onsdag morgen (25. september)

Løsningen innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1.april 2019, noe som er på linje med det resten av de ansatte i Felleskjøpet har fått, og i tråd med normen fra frontfaget.

Lokal enighet om veien videre

- Som vi hele tiden har lovet, kommer vi til å invitere alle organisasjonene i Felleskjøpet til en prosess for å avklare behovet for særavtaler etter overgangen til NHO Mat og drikke. Denne prosessen ønsker vi å starte så raskt som mulig, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet.

Felleskjøpet har gjort det klart at de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Felleskjøpet pr 31. mars 2020, videreføres frem til revisjonen 2020 av den overenskomsten Negotias medlemmer blir omfattet av i NHO Mat og Drikke er sluttført, dog ikke lenger enn til 15. september 2020.

- Med tanke på dyrevelferden og Felleskjøpets kunder, er vi fornøyd med at streiken er over, og at vi nå kan komme tilbake i ordinær drift. Vi gleder oss til å se alle våre kollegaer tilbake på jobb i morgen, og ser også fram til et godt samarbeid med alle de ansattes organisasjoner for å utvikle Felleskjøpet videre, sier Ulvan.