Partene er enige om at det i tillegg til dagens innskuddspensjonsordning, også opprettes en ytelsespensjonsordning. De ansatte kan selv velge hvilken av de to pensjonsordningene de ønsker.

Partene har også ferdigforhandlet lønnsoppgjørene for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet forøvrig. Det er dessuten enighet om å trekke de to rettssakene i Arbeidsretten og Tingretten, og disse kommer dermed ikke til å bli gjennomført.