Etter vel to ukers streik, ba partene i dag om at riksmekler Nils Dalseide skulle gjennomføre en samtykkebasert mekling. Meklingen ble avsluttet med at riksmekler la frem et forslag som Spekter/AIM Norway vedtok og som LO og YS sender ut på uravstemning med anbefaling.

Forslaget innebærer et lønnsoppgjør på samme nivå som det resten av Norge fikk i 2014. De ansatte får videreført viktige arbeidsvilkår fra den gang AIM Norway var en del av Forsvaret. Samtidig er overenskomstene blitt tilpasset slik at selskapet kan drive bærekraftig forretning fremover.

Fra Spekters side er forslaget endelig vedtatt. Svarfrist for LO og YS etter uravstemningen er 6. mars 2015.