AIM Norway SF er eid av Forsvarsdepartementet, men var tidligere en del av Forsvaret. Et enstemmig Storting vedtok å skille selskapet ut fra forvaltningen i 2011.

Forhandlingene har dreid seg om å etablere nye tariffavtaler for selskapet, som etter å ha blitt skilt ut fra Forsvaret nå skal konkurrere i et internasjonalt marked. Hovedvirksomheten til selskapet er reparasjon og vedlikehold av militære fly, helikoptre og tilhørende utstyr.

Mekleren fant ikke grunnlag for å legge frem et forslag til løsning, og streiken er dermed et faktum.

- Vi beklager sterkt at vi ikke har klart å finne fram til en avtale som kunne ha bidratt til å videreutvikle AIM Norway til et konkurransedyktig selskap slik et enstemmig Storting har lagt til grunn og staten som eier har forutsatt. De tariffavtalene som har vært gjeldende i AIM Norway er ikke tilpasset de nye driftsforutsetningene, det må arbeidstakerorganisasjonene ta innover seg, sier Bratten.

Hun understreker at tilpasning av overenskomstene er et viktig tiltak for å legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser og en høykompetent vedlikeholdsvirksomhet for militære fly og helikopter basert i Norge, i tråd med det Storting og regjering har forutsatt.

Bruddet og streiken ble forårsaket av at kravet til Fellesforbundet var å videreføre verkstedoverenskomsten til Forsvaret. Denne er ikke tilpasset et selskap som skal konkurrere i et internasjonalt marked. Forbundet for Ledelse og Teknikk krevde å gjøre gjeldende avtaler fra et annet tariffområde, i strid med Spekters forhandlingsmodell. Det var heller ikke mulighet å finne løsning med YS.

Totalt er om lag 360 av de 430 ansatte i selskapet nå i streik.