Reglene kan berøre for eksempel håndverkere og montører som forflytter seg på ulike oppdragssteder i jobben, og også benytter arbeidsgivers bil privat.

-I et moderne og fleksibelt arbeidsliv er det et økende krav til infrastruktur og beredskap som skal fungere hele døgnet alle årets dager. Det er derfor viktig at skattesystemet ikke hindrer effektive beredskaps- og påkallingsordninger, sier Gjerding.

Han peker på at regjeringen i sin politiske plattform har uttalt at reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger skal gjennomgås for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv.

-For å følge opp dette, vil det være behov for en bredere gjennomgang av skattelovgivningen enn det som nå er gjort av Skattedirektoratet. Da bør det også vurderes om nivået på dagens fordelsbeskatning for noen ytelser er for høyt, uttaler Gjerding.

Les forslaget fra Skattedirektoratet her

Les Spekters høringssvar her