Kvam påpekte at veiledningen av de unge i forhold til yrkesvalg må bli bedre, og oppfordret også deltakerne til å fremsnakke fag- og yrkesopplæringen. – I år har vi satsingen Yrkesfagenes år, og det er helt nødvendig at vi alle jobber for å synliggjøre yrkesfagene og arbeidslivets behov for faglært arbeidskraft, sa Kvam.

Møteplass for erfaringsutveksling

Det er femte året på rad det inviteres til «Møteplass læreplassbedrifter» hvor medlemsvirksomhetene møtes for å utveksle erfaringer knyttet til læringer og fagopplæringen. Om lag halvparten av Spekters medlemmer har lærlinger, samtidig ønsker Spekter å inspirere flere til å bli lærebedrifter. AIM Norway, Sykehuset Østfold HF og Sporveien AS var blant bidragsyterne på møteplassen i år.  

Janne Handrum er en av 11 lærlinger i AIM Norway, og ambassadør for satsingen Yrkesfagenes år. Gjennom presentasjoner og sosiale medier viser hun frem hva flymekanikerfaget består i, og hva det innebærer å være lærling. Handrum forklarte hvordan valget av utdanning ikke hadde vært åpenbar, og hvordan hun har kommet dit hun har på tross av rådgiveres råd om mer tradisjonelle yrkesvalg, og ellers lite tilgjengelig informasjon.

Kjersti Aarvik Holøs og Mette Meisingset fra Sykehuset Østfold HF forklarte hvor sentralt kompetanseutvikling er for sykehusets utvikling, og at inntak av lærlinger er et prioritert område. Det fokuseres også på oppgavefordeling, og hvordan fagarbeidere kan løse flere oppgaver for å blant annet møte en mulig sykepleiemangel fremover. 

Renate Løno og Celestina Da Silva fra Sporveien AS gikk igjennom Sporveiens arbeid med lærlinger, og involverte deltakerne i å dele erfaringer knyttet til å systematisere dette arbeidet.    

Arbeidslivet må få større innflytelse på fagopplæringen

Det tette samarbeidet mellom skole, virksomhet og fylkeskommune ble vektlagt av Gunvor Eldegard fra Akershus fylkeskommune. Hun pekte også på utfordringene knyttet til å få gode råd fra rådgiverne på skolene med tanke på valg av yrkesfag for elevene.

Tone Horne Sollien fra Kunnskapsdepartementet forklarte at den nye organiseringen av departementet nå vil føre til større fokus på utvikling av fag- og yrkesopplæringen. Blant annet skal arbeidslivet og partene gis større innflytelse på utvikling av fagene. Sollien sa også at de ønsker å få innspill fra virksomheter som har behov for fagarbeidere, og inviterte til dialog om forbedringer som gjør at yrkesutdanningen gir den kompetansen som virksomhetene trenger.