Dagens Næringsliv skriver i dag at Legeforeningen mener Spekter pålegger yngre sykehusleger taushetsplikt om kritikkverdige forhold.

 -Dette stemmer selvsagt ikke. Formuleringen de trekker frem er hentet fra materialet til en arbeidsgruppe som ikke har sluttført sitt arbeid og heller ikke har lagt fram noe endelig forslag, sier Larsen.

 Han mener Legeforeningens utspill i media langt på vei bryter med arbeidslivets spilleregler.

 - Det er svært uheldig at Legeforeningen tar ting ut av sin sammenheng og velger å uttale seg til media i stedet for å ta det opp med oss i Spekter. Hvis de hadde spørsmål, kunne de bare tatt kontakt så skulle vi ha oppklart misforståelsen, sier Larsen.

Forbereder faste stillinger for leger i spesialisering

 Den aktuelle arbeidsgruppe med Spekter og representanter fra helseforetakene er nedsatt for å forberede implementeringen av faste stillinger for leger i spesialisering.

Arbeidsgruppen har bl.a. som mandat å utvikle en nasjonal mal for arbeidsavtale for faste stillinger for leger i spesialisering, samt en rammeavtale som skal regulere samarbeidet mellom helseforetak som bidrar i spesialistutdanningen.

Det er avtalt med Legeforeningen at de skal inviteres inn for å drøfte innholdet i disse avtalemalene når arbeidet i arbeidsgruppen er sluttført. 

- Dersom det endelige forslaget etter Legeforeningens syn er egnet til å misforstås, vil vi selvsagt lytte til deres innvendinger når vi som nevnt skal drøfte det endelige forslaget med dem på et senere tidspunkt, sier Larsen.

-Overreaksjon

Larsen mener saken i seg selv er storm i et vannglass.

- Helseforetakene eller Spekter har selvsagt ikke med disse avtalemalene til hensikt å begrense legenes rett til å ytre seg eller innsnevre annen lovgivning. Å mene at dette er en knebling er en kraftig overreaksjon, sier Larsen.

 Les saken i DN her (NB: Krever innlogging!)