Erna Solberg tok utgangspunkt i at vi i Norge opplever gode tider akkurat nå, men at det kommer store endringer.

-Vi må beholde konkurransekraft og finne nye områder der Norge kan styrke sin konkurransekraft og økonomi. Vi må føre en jobb som skaper flere jobber og som får flere inn i jobb. Slik skal vi finansiere framtidens utvikling, sa Solberg.

Solberg trakk fram kompetanse og verdiskapingsforståelse som grunnleggende for at vi kan bevare vår velferd. Kompetansebaserte arbeidsplasser er det som vil gi oss størst avkastning og slik bidra mest til en bærekraftig utvikling.

- Grunnskoleutdanningen må bli bedre gjennom tidlig innsats. Ingen skal henge etter. Vi må sørge for at enda flere tar yrkesfag, og flere må få læreplass. Som politikere har vi ansvar for at utdanningssystemet leverer folk som næringslivet kan gjøre seg nytte av. Vi må jobbe tett sammen med næringslivet for å styrke kompetansearbeidet for voksne, sa Solberg.

Norge har muligheter – men vi er sårbare

Jonas Gahr Støre påpekte at mange tunge trender treffer Norge. Han viste til klimautfordringen, demografi og teknologisk utvikling. 

- Norge har muligheter. Men vi er også sårbare. Norge er verdensmestre i omstilling. Vi skal derfor ha troen på at vi kan bygge noe nytt. Vi skal ikke frykte ny teknologi – vi skal frykte gammel teknologi, sa Gahr Støre.

Gahrs Støre tok til orde for en ny tenkning i næringspolitikken, der den samvirker med klimapolitikken på en bedre måte enn i dag.

- Vi lever ikke av andres arbeid, vi lever av hverandres arbeid. Derfor må vi tenke nytt i næringspolitikken. Vi kommer til å trenge mer aktiv vilje i næringspolitikken. Vi må også tenke effektiv ressursbruk. Omstillingene vi går inn i må virke rettferdig. Hvis folk som lever av vanlig inntekt ikke oppfatter at endringene er rettferdige, kommer vi ikke til å lykkes, sa Gahr Støre.

For høyt politisk endringstempo skremmer velgere

Tidligere kommentator i VG Frithjof Jacobsen var invitert til Spekterkonferansen for å gi sin analyse av den politiske situasjonen. Han var tydelig på hvilket parti som er det mest interessante i norsk politikk om dagen.

- Forskjellene mellom partiene er små. Det kommer også til uttrykk i duellen mellom Erna og Jonas her i dag. Det mest interessante partiet om dagen er Senterpartiet. Partiets vekst kan være et underliggende utrykk for en annen politisk tendens i Norge enn vi har sett tidligere. De er det nye Fremskrittspartiet. De er gode til å fange den reaksjonære impulsen mange folk føler på. Når politikere lar seg drive opp i for høyt endringstempo mister de velgerne på veien, sa Jacobsen.