Dahlbom beskrev hvilke muligheter som ligger i den digitale revolusjonen.
-Fremtiden er fantastisk. Vi står foran store samfunnsendringer, og endringene er spennende. Det må vi ha som utgangspunkt. Det kommer et helt nytt marked innenfor helse og utdanning, og det kommer en overflod av tjenester.  Digitalisering gir muligheter for fundamental effektivisering. Den gir oss mulighet til å bruke samfunnets ressurser på en langt bedre måte enn i dag, sa Dahlbom.

Dahlbom mener man kan bruke kunnskapen fra den industrielle revolusjonen til å forstå den digitale revolusjonen.
-Vi står foran en revolusjon. Det gir nye muligheter og nye aktører driver revolusjonen framover. Aktørene satser på innovasjoner. Digital innovasjon kommer som roboter og sensorer som skaper etterspørsel etter nye tjenester. De digitale assistentene kommer til å bli bedre og bedre. Det kommer til å forandre vår måte å bruke teknologien på, sa Dahlbom.

IT professoren spår at digitaliseringen kommer til å gi en overflod av nye tjenester. 
-Plattformselskapene vil det bli stadig flere av. Mange arbeidsplasser vil oppløses og erstattes av ulike plattformer for samarbeid. Plattformer for tjenestelevering er den nye store industrien. Virksomheter bytter fra lukkede systemer til åpne plattformer. Det gir mange nye muligheter og det legger grunnlaget for delingsøkonomi, sa Dahlbom.