Innledende sentrale forhandlinger:

Det ble enighet i alle de innledende sentrale forhandlingene (A1) med alle arbeidstakerorganisasjonene. Protokollene kan leses her. 

Lokale forhandlinger område 1 - 9:

Område 1 Teatre og orkestre: 
Det er enighet med alle organisasjoner.

Område 2 Norges Bank:
Det er enighet med alle organisasjoner.

Område 3 Avinor:
Det er enighet med alle organisasjoner.

Område 5 Nettbuss:
Det er enighet med alle organisasjoner.

Område 6 NRK:
Det er enighet med alle organisasjoner. 

Område 7 NSB:
Det er enighet med alle organisasjoner. 

Område 8 Posten:
Det er enighet med alle organisasjoner.

Område 9 Øvrige:
Det er enighet med alle organisasjoner i alle virksomheter i de lokale forhandlingene, med unntak av i AIM Norway. For AIM Norway ble det ikke oppnådd enighet og virksomheten er derfor for årets oppgjør tatt ut av overenskomstområdet og er gjenstand for en egen mekling med LO Stat og YS Spekter. Meklingsfristen er tirsdag 3. februar 2015.  

Spekter Helse: 

Gjelder område 10 (helseforetakene) og område 4 (Lovisenberg diakonale sykehus):

A1-delen
Det er enighet i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene (A1) med alle arbeidstakerorganisasjonene. 

A2-delen:
Det er enighet i de sentrale forhandlingene (A2) med Norsk Sykepleierforbund og de øvrige Unioforbundene.  A2-delen med LO- og YS-forbundene er også ferdigforhandlet. Det er enighet med Akademikerne etter mekling.

Avsluttende forhandlinger:
Det er enighet i de avsluttende forhandlinger med SAN, Unio, LO Stat og YS Spekter og Akademikerne.