Sykefraværet i Spektervirksomhetene er omtrent det samme i 3. kvartal i år som i 3. kvartal i fjor. Det samme gjelder for hele Norge.

-Sykefraværet har stabilisert seg på et nivå som tross alt er lavere enn tidligere, men fortsatt er det et godt stykke igjen til å nå målet i IA-avtalen. Selv om nedgangen over tid har vært gledelig betyr dette at vi ikke har noen laurbær å hvile på og at det gjenstår mye arbeid med å redusere sykefraværet, sier Olav Kvam, som er fagsjef i Spekter. 

Det legemeldte sykefraværet i Norge var i 3. kvartal på 5,5 prosent, mens det for Spekters helsevirksomheter var på 6,4 prosent og for de andre Spektervirksomhetene på 5,2 prosent.

Tallene er ikke justert for sesong- og influensavariasjoner. I SSBs sesong- og influensajusterte statistikk er det en liten oppgang i sykefraværet, særlig det egenmeldte sykefraværet øker mens det er stabilt for det legemeldte sykefraværet.

Over tid har det de siste 5 årene vært en nedadgående trend i sykefraværet, men denne nedgangen ser nå ut til å ha stoppet opp.