- Spekter er enig i at lavere oljepris i stor grad vil påvirke norsk økonomi og mye tyder derfor på at det ikke er rom for reallønnsvekst neste år, uttaler sjeføkonom Stein Gjerding i en kommentar.

- Det er viktig at vi i god trepartstradisjon i størst mulig grad sikrer arbeidsplassene i konkurranseutsatte bedrifter. Her må både finanspolitikken, pengepolitikken og inntektspolitikken bidra. Norge har tidligere vist at vi gjennom et godt trepartsammarbeid har løst utfordringer i økonomien og vi bør derfor ha et godt grunnlag for også å løse de utfordringene en konjunkturnedgang vil gi, avslutter Gjerding.

SSB sine siste prognoser kan hentes her.