Mange av Spekters medlemsvirksomheter får henvendelser fra NAV med spørsmål om å ta imot personer på arbeidstrening. Arbeidstrening (tidligere praksisplasser) er ett av de hyppigst brukte virkemidlene NAV har for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, men tiltaket har stort sett gitt dårlige resultater. Årsaken til dette er blant annet at arbeidstreningen ofte ikke er målrettet og tilpasset den enkeltes motivasjon og kompetanse. For store virksomheter har det vært vanskelig å ha oversikt over hvor mange som er inne på arbeidstrening til enhver tid.

Da Vestre Viken og NAV Buskerud startet Springbrett i 2014, var det for å etablere en inkluderingsmetodikk som skulle være godt planlagt, systematisk og strukturert og som skulle gi resultater. Av de 61 som har avsluttet arbeidstreningen ved Vestre Viken, har 24 personer i dag fått lønnet arbeid i det ordinære arbeidslivet. Mange av deltakerne har stått utenfor arbeidslivet svært lenge og har helsemessige utfordringer.

Spekter har fulgt utviklingen av Springbrett og kom i fjor med den første dokumentasjonen av metodikken. Nå foreligger rapport nummer to, som går nærmere inn på de erfaringene ledere, deltakere og NAV har med Springbrett.

Springbrett fremstår som et vinn-vinn opplegg for alle involverte. I tillegg til at mange av deltakerne har kommet i ordinært arbeid, har lederne ved Vestre Viken fått hevet sin inkluderingskompetanse og er villige til å ta mot flere på arbeidstrening etter denne metodikken. NAV-ansatte som har arbeidet med Springbrett mener de har kommet tettere på arbeidsgiverne og oppnår bedre resultater gjennom Springbrett enn ved tradisjonell arbeidstrening.

Springbrett viser også at et tett og tillitsfullt samarbeid mellom NAV og virksomhet gir resultater.

Springbrett-rapportene er finansiert av Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet.

Last ned den siste rapporten «Springbrett – fra arbeidstrening til lønnet arbeid»  her: Prosjekt Springbrett - Fra arbeidstrening til lønnet arbeid  (PDF, 1MB)

Les mer om prosjektet: Prosjekt Springbrett - en samarbeidsmodell