Undersøkelsen gjennomføres første gang høsten 2023, og er ment å gjennomføres en gang i året frem mot 2027. Dette vil gi et situasjonsbilde her og nå, men samtidig også en mulighet i påfølgende år til å sammenligne og måle endringer underveis. Resultatene kan gi Spekter og våre medlemsvirksomheter viktig innsikt om blant annet opplevd handlingsrom for ledelse og omstilling.

– Det finnes en rekke undersøkelser og barometre som alle peker mot betydningen av god ledelse. Ingen av disse har imidlertid fullt dekket behovet for at topplederne selv formidler om barrierer, endringsdrivere, dilemmaer og handlingsrom – over tid. Denne undersøkelsen vil avdekke dette, og vi håper på god oppslutning om undersøkelsen blant toppledere i alle Spekters medlemsvirksomheter, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Høyskolen Kristiania, som også vil ha behandlingsansvaret for undersøkelsen. 

For mer informasjon om selve undersøkelsen, kontakt spesialrådgiver Anders Vollen eller arbeidslivsdirektør Olav Kvam i Spekter.