Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, hvor hensikten er å skape engasjement og samarbeid om gode klimaløsninger på norske arbeidsplasser. Uka startet med et frokostseminar på Kulturhuset i Oslo hvor temaet var hva arbeidslivet kan gjøre for å redusere klimautslipp.

Spektermedlemmet Avinor var blant virksomhetene som presenterte sitt arbeid med avansert biodrivstoff til brøytebilene, elbiler og elbusser og redusert energiforbruk i bygningene - og hvordan de ansatte var blitt involvert.

Møtet ble avsluttet med en debatt mellom ledere og representanter fra hovedorganisasjonene.

- Som arbeidslivets parter har vi et særlig ansvar i det inntektspolitiske samarbeidet for at vi har en fornuftig lønnsvekst og ikke minst at vi har tariffavtaler som understøtter en bærekraftig utvikling. Det skal vi fortsatt ha høy oppmerksomhet rundt, sa Wikdahl i debatten.

Hun understreket videre at Spekter jobber sammen med medlemsvirksomhetene for at rammeverket for en bærekraftig utvikling skal bli best mulig. Det innebærer blant annet at etterslepet av vedlikehold på jernbaneinfrastruktur tettes, slik at det blir mer attraktivt å velge kollektivt framfor bil.

-  Sammen med blant andre LO og virksomhetene selv, har Spekter også bidratt til å få på plass en statlig støtteordning for gods på jernbane, slik at vi ikke har 1000 ekstra trailere per dag ut på veiene. Denne ordningen må videreføres, og det er godt å se at Klimakur 2030 også understreker det, sa Wikdahl.

Les også: Arbeidslivets klimauke og frokostmøte 3. februar