Listen utarbeides av stiftelsen Legal 500, og baseres på nominasjon, intervjuer og annen bakgrunnssjekk av de aktuelle kanditatene. Blant annet er nøkkelpersoner i de ledende advokatfirmaene intervjuet i utvelgelsesprosessen.

- Det er svært fortjenestesfullt at vår juridiske direktør Tor Olav Carlsen som med sin solide juridiske kompetanse, og ikke minst evne til å håndtere kompliserte problemstillinger og forstå betydningen av virksomhetsperspektivet, har kommet med på listen over de beste internadvokatene i Norge, sier Spekters administrende direktør Anne-Kari Bratten.

Som stiftelsen selv skriver, fremhever listen de beste internadvokatene markedet har å by på.

- Den viktigste kvalifikasjonen er å ha god kjenskap og forståelse av virksomheten og de omgivelsene virksomheten opererer i. Hvis internadvokaten ikke er i stand til å forstå hele bildet og gi relevant og rask rådgivning, vil virksomheten i mange tilfeller være bedre tjent med å kjøpe ekstern rådgivning, svarer Carlsen på spørsmålet fra Legal 500 om hva som skal til for å lykkes som internadvokat.

Flere Spektermedlemmer representert på listen

På listen finnar man også internadvokater fra flere av Spekters medlemsvirksomheter. Linda Dragvoll, Erik Skottland og Fredrick Holm-Hansen fra Avinor, Brage Høidahl fra Mantena, Iren Marugg fra Norske Tog, Otto S. Roheim fra Vygruppen og Christina S. Wiggen fra Sporveien har også fått plass blant de 50 fremste internadvoktaene i Norge.