Informasjon ble sendt medlemsvirksomhetene samme dag. Generalforsamlingen vil da bli gjennomført ut fra situasjonen på dette tidspunktet enten fysisk eller via teknologiske løsninger. Vi kommer tilbake med varsel om tidspunkt for generalforsamlingen. For ordens skyld presiseres at det er de samme sakene som nå er sendt ut som vil bli behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 3-2.

Bakgrunnen for utsettelsen var de da foreliggende råd fra helsemyndighetene og den krevende situasjonen mange av våre virksomheter har med å håndtere korona-situasjonen som innebærer at de ikke vil ha anledning til å delta.