Sammen ønsker vi å sette søkelyset på hvor viktig den norske modellen har vært som omstillingsverktøy for arbeidslivet i Norge, og hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet og modellen.

God styring og utøvelse av statlig eierskap er avgjørende for effektiviteten og legitimiteten til velferdsstaten. De omstillingene som har funnet sted, ville vært betydelig mer krevende uten et godt tre- og to-partssamarbeid.  Samtidig må vi sikre at den norske modellen også framover kan være et robust virkemiddel i den omstillingen arbeidslivet og det norske samfunnet står foran.

På arrangementet, som ledes av Stein Aabø, vil Hans Christian Gabrielsen og Anne-Kari Bratten med perspektiver fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden innlede om den norske samfunnsmodellens betydning som omstillingsverktøy. I tillegg møtes Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet og Nikolai Astrup fra Høyre til politisk duell om den norske modellens framtid.

Se programmet på Arendalsuka.no: Den norske modellen 2.0

Følg også arrangementet på Facebook